Åben Rådgivning

Stofmisbrug:

Borgere, der ønsker behandling samt andre med behov for rådgivning, henvises til at møde i den åbne rådgivning, som finder sted hver onsdag fra kl. 12.00 - kl. 14.30. Der kræves ingen henvisning hertil.

Rådgivning ydes til alle borgere, eksempelvis misbrugere, pårørende, fagpersoner, studerende, arbejdsgivere, interesseorganisationer m.fl.

Den første kontakt er en sonderende samtale med en socialrådgiver, hvor borgerens aktuelle situation udredes. Samtidig gives der en orientering om behandlingstilbud i forhold til misbruget eller andre mulige hjælpeforanstaltninger.

Efterfølgende udarbejdes en udredning, jf. behandlingsgarantien om borgerens aktuelle misbrug og sociale forhold.

En helbredsmæssig undersøgelse ved centerlægen afgør, om der kan tilbydes medicinsk behandling, såfremt dette ønskes.

Med udgangspunkt i den sociale udredning og evt. lægeundersøgelse udarbejdes en handleplan i samarbejde med borgeren.

Såfremt der gives afslag på den ansøgte behandling vil der, som udgangspunkt, blive peget på en anden mulighed for hjælp i forhold til misbruget, ligesom der vil blive givet en klagevejledning.

Åben Rådgivning i Varde:

Der er Åben Rådgivning hver mandag fra 9.00 - 11.00 i Varde Kommune, hvor borgere med ønske om misbrugsbehandling eller andre med behov for rådgivning kan henvende sig. En socialrådgiver fra Center for Misbrug vil være til rådighed i dette tidsrum. Den Åbne rådgivning i Varde finder sted på adressen Frisvadvej 35.

Åben Rådgivning i Vejen:

Der er Åben Rådgivning hver mandag fra 13.00 - 14.30 i Vejen Kommune, hvor borgere med ønske om misbrugsbehandling eller andre med behov for rådgivning kan henvende sig. En socialrådgiver fra Center for Misbrug vil være til rådighed i dette tidsrum. Læs også mere herom på Vejen Kommunes hjemmeside. Den Åbne rådgivning finder sted på adressen Askovvej 7 i Vejen (Basen).

Anonym Rådgivning:

Der er anonym rådgivning hver mandag fra kl. 16.00 til kl. 18.00 på Dagcenter for Misbrug, Jagtvej 35, 6705 Esbjerg Ø.

Alle borgere kan henvende sig anonymt i dette tidsrum, hvor der vil være rådgivere til stede fra både Alkoholbehandlingen, Dagcentret og Stoffri Afdeling/Substitutionsafdelingen.

Hvis der skal ske efterfølgende indskrivning ved Center for Misbrug, skal dette foregå via Åben Rådgivning om onsdagen på Bakkevej, eller via Alkoholbehandlingen.

Alkoholmisbrug:

Borgere, der ønsker behandling samt andre med behov for rådgivning kan kontakte Alkoholbehandlingen på tlf. 7616 6464. Der kræves ingen henvisning hertil.

Borgere med alkoholproblemer tilbydes en afklarende samtale samme dag de henvender sig, eller senest den efterfølgende hverdag. Der er mulighed for en samtale med en medarbejder, og der vil blive informeret om Alkoholbehandlingens tilbud. Efterfølgende vil borgeren blive tildelt en primærbehandler, og der tilbydes samtale indenfor 14 dage.