Andre tilbud

Centret har løbende gennem årene haft adskillige udviklingsprojekter i gang ofte ved hjælp af satspuljemidler. En del af disse projekter er efterfølgende blevet fast forankret og er nu finansieret af og implementeret i Esbjerg Kommune.