Graviditet & Misbrug

Sårbare gravide med forbrug af alkohol og stoffer

Alkohol kan forårsage skader på det ufødte barn. Et forbrug af stoffer og nervemedicin kan ligeledes give barnet varige skader.

Der er derfor udarbejdet en samarbejdsaftale for borgere fra Esbjerg Kommune. Aftalen er et samarbejde mellem Familerådgivningen, Familieambulatoriet på Sydvestjysk Sygehus, Center for Misbrug, sundhedsplejen og de praktiserende læger.

Målgruppen er sårbare gravide med forbug af alkohol og/eller stoffer, hvor der er behov for en tværfaglig indsats med henblik på at forebygge skader hos barnet i fostertilstanden og forberede nødvendige foranstaltninger efter fødslen.

Formål:

  • sikre hjælp og støtte til den gravide under graviditeten
  • sikre at der arbejdes hen imod at den gravide bliver alkoholfri/stoffri under sundhedsfaglig ekspertise
  • sikre at fosteret får så gode betingelser som muligt og tilstræbe at barnet fødes abstinensfrit
  • sikre at den rigtige støtte tilbydes forældre og barn efter fødslen