Hepatitis - forebyggelse & behandling

Den nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere

Sundhedsstyrelsens anbefaler, at indsatsen mod hepatitis C blandt stofmisbrugere øges på landsplan. Esbjerg Kommune har som følge heraf ansat en sygeplejerske ved Center for Misbrug for implementering af den nationale handlingsplan ved bl.a. blodprøvetagning, udarbejdelse af informationsmateriale, tværgående samarbejde m.v.

Målgruppen er alle stofmisbrugere der injicerer eller har injiceret. Alle personer der har fået diagnosticeret hepatitis C kan gratis blive vaccineret mod hepatitis A og B.

Dette betyder, at alle stofmisbrugere ved indskrivning i behandling tilbydes blodprøveudredning for hepatitis A, B og C samt HIV.

Stofmisbrugere, der allerede er indskrevet i behandling tilbydes - afhængig af smitte- og vaccinationsstatus - relevant blodprøvescreening 1 gang årligt.

Læs mere herom på Klinikkens hjemmeside.