Social vicevært

Centrets sociale vicevært er ansat til at løse opgaver i forhold til de borgere, der er tilknyttet Center for Misbrug.

Hovedopgaven er at opbygge relationer til borgerne, så de støttes i at indgå i det omkringliggende nærmiljø, samt en brobygningsfunktion mellem borgere og naboer, så der ikke opstår konflikter. Derudover løses praktiske opgaver såsom pleje af udendørsarealer evt. i samarbejde med borgerne.