Alkoholbehandling

Alkoholbehandling foregår på Alkoholbehandlingen, som er en afdeling under Center for Misbrug.

Alkoholbehandlingen i Esbjerg er et tilbud til alle borgere over 18 år i Fanø, Varde, Vejen og Esbjerg Kommune om hjælp og behandling i forbindelse med eget, en ægtefælles, en kollegas eller pårørendes alkoholproblem.

Alkoholbehandlingen arbejder ikke ud fra en bestemt terapeutisk retning, men søger at afhjælpe den enkeltes alkoholproblem ud fra en individuel tilpasset plan, der tilgodeser differentierede målsætninger og klientens egen motivation til at ville en forandring.

Der arbejdes både med individuel behandling, parsamtaler og gruppebehandling. Herudover forestår alkoholbehandlingen visitation til døgnbehandling.

Alkoholbehandlingen tilbyder alle arbejdspladser hjælp til at få udarbejdet en alkoholpolitik på arbejdspladsen samt undervisning på alle uddannelsesinstitutioner om alkoholbehandling mv.

Læs mere på Alkoholbehandlingens hjemmeside.