Dagbehandling

Dagbehandling foregår på Dagcenter for Misbrug, som er en afdeling under Center for Misbrug.

Vi tilbyder stofmisbrugsbehandling til borgere over 18 år.

Behandlingen understøtter borgeren i læring, udvikling og mestring af eget liv. I den sammenhæng arbejder vi ud fra 2 overordnede mål, som er enten reduktion eller stoffrihed.

Behandlingen tager udgangspunkt i 4 kompetencer, som vi tror på kan være medvirkende til at danne et personligt grundlag for den enkelte i deres ønske om reduktion eller stoffrihed:

  • Stoffrie kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Funktionelle kompetencer
  • Emotionelle kompetencer


Læs mere på Dagcentrets hjemmeside.