Døgnbehandling

Centret benytter en bred vifte af behandlingssteder, som er forskellige i struktur og behandlingskoncepter.

Der lægges vægt på, at borgerne ses som individuelle individer, og at det konkrete behandlingstilbud matcher den enkeltes problemsæt.

Ved valg af en konkret foranstaltning lægges der vægt på borgerens egen motivation, da fastholdelse er en nødvendig forudsætning for et vellykket behandlingsforløb. Opgaven er således at etablere et miljø og en dagligdag, hvor borgeren kommer til at opleve og møde forskellige sider af sig selv.

Behandlingen, hvoraf sidste del foregår i dagregi, afsluttes med et efterbehandlingsforløb.

Læs mere på Stoffri Afdelings hjemmeside.