Motivationsbehandling

Motivationsbehandling

Center for Misbrug varetager motivationsbehandlingen i Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø kommune. Motivationsbehandlingen foregår i MotivationsHuset på adressen Kongensgade 75., 6700 Esbjerg. Borgere over 18 år, der har som mål at blive stoffri, kan visiteres til MotivationsHuset efter samtale med myndighedsrådgiver i Center for Misbrug. Se MotivationsHusets hjemmeside her

Borgere kan visiteres til fuldt behandlingsforløb med tilbud om at møde mandag, onsdag, torsdag og fredag fra 08.00-15.00 eller i det omfang, borgeren tilrettelægger med MotivationsHusets personale. MotivationsHuset tilbyder derudover et alternativt behandlingsforløb med en ugentlig individuel samtale med en behandler. MotivationsHusets personalegruppe består af pædagoger, socialrådgivere, sygeplejerske og pædagogiske assistenter.

MotivationsHuset har også et afgiftningsforløb, som foregår i afdelingen ”Oven På”. Et afgiftningsforløb tilrettelægges som et led i en samlet handleplan, og planlægges sammen med borgerens kontaktperson og myndighedsrådgiver.

I MotivationsHuset arbejdes der ud fra et helhedsorienteret og løsningsfokuseret perspektiv, hvor borgerens udgangspunkt, behov, drømme og mål er afgørende faktorer.

MotivationsHuset tilbyder tematiserede gruppeforløb med i udgangspunkt i den kognitive metode – undervisning og coaching – Yoga/Gong-meditation – NADA – individuelle samtaler – kaoshåndtering – tilbagefaldsforebyggende behandling – samtaler med sygeplejerske – kriminalitetshåndtering – morgenmad og frokost m.v. Derudover indgår planlagte sociale aktiviteter – fysiske udfoldelser og sjove udfordringer. I MotivationsHuset er det vigtigt, at der er tid og mulighed for at hygge sig og have det rart.

Målet med motivationsbehandlingen er at give den enkelte borger mulighed for at skabe forandringer i eget liv – at turde skabe mål om stoffrihed – og tillære sig erfaringer i at kunne leve et stoffrit liv. Vi lægger stor vægt på det interpersonelle – at skabe gode rammer for relation og samspil mellem brugere og personale.