Opgangsfællesskabet

Opgangsfællesskabet består af udslusningsboliger målrettet personer, der har gennemført en stoffri behandling. Borgere udsluses typisk herfra efter 3-6 måneders ophold.

Visitation til Opgangsfællesskabet sker via Center for Misbrug.

Arbejdet med borgeren tager udgangspunkt i den kognitive terapi og henvender sig til følgende målgrupper:

  • Personer der helt eller delvist har gennemført en stoffri behandling
  • Personer der er i stoffri behandling
  • Det er endvidere en forudsætning at borgeren er clean under opholdet i Opgangsfællesskabet


Der vil inden iværksættelse af ophold i Opgangen blive afholdt forsamtale/forbesøg med den enkelte med henbllik på at afklare, hvordan borgeren bedst kan støttes, ligesom der tages udgangspunkt i den enkeltes liv og problemstillinger, så vedkommende bliver rustet bedst muligt til et liv uden stoffer og misbrug.

Der arbejdes med læring via handling, og gennem faste individuelle samtaler og gruppemøder fastholdes borgeren i sit forløb.

Opgangsfællesskabet omfatter følgende:

  • Botilbud
  • Social og kognitiv træning
  • Omsorgstilbud
  • Aktivitets- og samværstilbud
  • Støtte- og netværksaktiviteter

Opgangsfællesskabet er normeret til 10 borgere fordelt på 5 lejligheder.

Læs mere om Opgangsfællesskabet på Dagcentrets hjemmeside.