Om centret

Center for Misbrug er en institution under Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune.

Centret blev oprettet i 1975, og har således i dag mere end 40 års erfaring med forskellige former for indsatser på misbrugsområdet.

Vi arbejder på grundlag af den gældende lovgivning og har tværfaglighed, dokumentation og ansvarlighed som nogle af nøgleordene i den værdi vi lægger i vores arbejde for såvel borgere som eksterne samarbejdspartnere.

Misbrugsområdet dækker rådgivning og behandling for stof- og alkoholmisbrug for personer over 18 år.

Center for Misbrugs tilbud er bl.a.:

  • Rådgivning
  • Medicinsk behandling
  • Dag- og døgnbehandlingstilbud
  • Ambulante samtaleforløb 


Tilbuddene er tillige beskrevet på Tilbudsportalen.

I forhold til de øvrige kommuner i området Fanø, Varde og Vejen kommuner, er der indgået samarbejdsaftale med disse, hvilket betyder at rådgivning og behandling af borgere fra de nævnte kommuner sker via Center for Misbrug.