Værdigrundlag

Værdigrundlag 

Vores udgangspunkt er at

  • det meste af udviklingen er skabt af mennesker, hvorfor den således også må kunne påvirkes af mennesker. Ved at tage medarbejderne alvorligt og betragte såvel borgeren som medarbejderne som værende det bedste aktiv, har vi formuleret følgende målsætninger/værdisæt:

Menneskesyn (filosofi)   Værdisætning (etik)
Mennesket har et fundamentalt behov for at vide og føle, at andre har brug for det.   Vi godtager dette som udgangspunkt for det menneskelige fællesskab, vi har for hinanden.
Mennesket har et fundamentalt behov for at markere sig som individ og vise at det kan.  

Udgangspunktet for den frihed og den indsats vi kan lægge i arbejdsopgaverne.

Mennesker er forskellige og ønsker at blive behandlet herefter.   Tage mennesker alvorligt og behandle dem som individer.
Mennesket er et individ, der i situationer kender sine egne behov og er parat til at tage konsekvensen heraf.  

Forsøge at skabe reelle valgmuligheder.

Mennesket har lyst og evner til at tage ansvar, hvis det får vilkår herfor.   Skabe positive vilkår for ansvarliggørelse ved at klarlægge baggrund og værdigrundlag.

For en offentlig behandlings- og rådgivningsvirksomhed som Center for Misbrug, indebærer dette, at der ikke kun er én behandlingstype eller behandlingsmodel, der er den rigtige til alle, men at mange forskellige kombinationer eller tilpassede løsningsmodeller kan være muligheden. Det er derfor ikke finere eller et mål i sig selv at blive eller være stoffri, idet en god substitutionsbehandling kan være lige så respektfuld i den samfundsmæssige kontekst.