Visitation

Visitation til behandling for stofmisbrug på Center for Misbrug sker på ugentlig behandlingskonference med deltagelse af ledelse samt rådgivere fra Stoffri Afdeling og Substitutionsafdelingen.

Visitation til behandling for alkoholmisbrug på Alkoholbehandlingen sker for borgere bosat i Esbjerg på behandlermøder, og såfremt der er tale om borgere bosat i samarbejdskommunerne, Fanø, Varde & Vejen indkaldes repræsentanter for disse kommuner til visitationsmøder.