Kongens Ø Krisecenter

Krisecenter for akut livstruede stofmisbrugere

Krisecenter for akut livstruede stofmisbrugere er for udsatte stofmisbrugere, som står i en situation, hvor de kan betragtes som akut livstruede.

Krisecentret er et tilbud til aktive stofmisbrugere, hvor et ophold kan være livreddende og oftest eneste mulighed for stabilisering og forbedring af den aktuelle situation. Stofmisbrugerne får mulighed for at opholde sig på et skærmet døgntilbud i en periode for derefter at komme tilbage til en bedre og mere stabil situation end den de kom fra. På stedet gives der den ro der skal til for at stoppe en accelerende social, fysisk og psykisk deroute. Forløbets længde aftales individuelt.

12 udvalgte kommuner - herunder Esbjerg - visiterer borgere til projektet, og der foregår et tæt samarbejde mellem projektet og de respektive kommuner.

Læs mere om Kongens Ø Krisecenter her!